CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ XNK LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Tin tức chung

115.980 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2015

01/03/2016 - 10:17

115.980 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2015
 

 

Theo số liệu thống kê, năm 2015 cả nước đưa đi được 115.980 lao động (trong đó, 38.640 lao động nữ, chiếm 33,3%); vượt 122% so với kế hoạch năm và bằng 108,5% so với tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2014. Đây là năm thứ hai liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm. Tại các thị trường Đài Loan, Nhật Bản số lượng lao động đưa đi đều tiếp tục tăng so với năm 2014, cụ thể là: Thị trường Đài Loan: 67.121 người tăng 108%, Thị trường Nhật Bản: 27.010 lao động tăng 136.6% so với năm 2014.

Một số thị trường khác: Malaysia: 7.354 lao động, Hàn Quốc: 6.019 lao động, Ả-rập Xê-út: 3.975 lao động, An-gie-ri: 1.963…

Tin tức liên quan

Liên kết website