CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ XNK LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Đào tạo

Đào tạo tiếng Nhật và giáo dục định hướng

07/03/2016 - 11:16

Chất lượng TTS phần lớn phụ thuộc vào khâu đào tạo và giáo dục định hướng. Do đó, Alsimexco đặc biệt coi trọng công tác này và thể hiện trên 3 nội dụng:
 

1. Đào tạo tiếng Nhật theo các trình độ và các từ chuyên ngành tiếng nhật
 

2. Đào tạo định hướng: Văn hóa, pháp luật Nhật Bản, nội quy, an toàn lao động, ý thức thái động lao động. Đặc biệt chú trọng đến thực hiện 5S
 

3. Rèn luyện thể lực đảm bảo sức khỏe để làm việc

 


 

Chú trọng đến đào tạo tiếng và giáo dục định hướng, áp dụng các phương pháp:

1. Sử dụng Giáo viên người Nhật dạy giúp cho TTS học nhanh và phát âm chuẩn hơn
 

2. Phương pháp đào tạo luôn được cải tiến tích cực cho TTS, chú trọng đến hội thoại và các từ chuyên ngành

 


 

5S luôn được các TTS học và thực hành tốt
 

Tin tức liên quan

Liên kết website