CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ XNK LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Cẩm nang Thực tập sinh

Giới thiệu Chương trình thực tập sinh Nhật Bản

25/02/2016 - 02:35

 

Chương trình Thực tập sinh Nhật Bản (TTS) tại Việt Nam là Chương trình hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Chính Phủ Nhật Bản trong việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam để đào tạo nghề cho các bạn trẻ, đồng thời các Doanh nghiệp Nhật Bản cũng giải quyết được vấn đề thiếu nguồn nhân lực hiện nay...

 

Do vậy chương trình này là chương trình học tập kỹ năng chứ không thuần túy là đi xuất khẩu lao động, nhưng nhiều người thường gọi tắt là xuất khẩu lao động Nhật Bản. Tuy nhiên việc học tập kỹ năng này trực tiếp dưới xí nghiệp, Công ty chứ không phải là học tập trên trường lớp như đu Du học. Trước năm 2010 Chương trình này được gọi là Chương trình Tu nghiệp sinh (TNS) do thời gian tu nghiệp là 1 năm sau đó còn 2 năm thực tập, nhưng hiện nay thời gian tu nghiệp rút ngắn còn từ 1 - 2 tháng.

 

 

Do là Chương trình thực tập sinh kỹ năng nên mỗi TTS chỉ sang Nhật Bản theo Chương trình này 01 lần duy nhất. Nếu các TTS này muốn sang Nhật Bản tiếp phải tham gia các Chương trình khác như Kỹ sư, kỹ thuật viên, phiên dịch viên hoặc du lịch...

Chương trình TTS Nhật Bản thường do các doanh nghiệp phái cử tiến hành, cũng có một số Chương trình do Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hợp tác với Nhật Bản để đưa TTS sang Nhật Bản nhưng số lượng rất hạn chế

 

Thời hạn của Chương trình TTS thường là 3 năm, 1 năm hoặc 6 tháng

Thực tập sinh sang Nhật bản có 3 quyền lợi chính: Một là tổng thu nhập sau thời gian sang Nhật Bản mang về khá cao so với các nước Việt Nam xuất khẩu lao động sang. Hai là điều kiện lao động rất tốt, rất quy chuẩn. Và ba là được đào tạo về kỹ năng, tiếng, công nghệ, tay nghề sau thời gian sang Nhật về Việt Nam có thể xin vào làm việc tại Công ty Nhật Bản tại Việt Nam cũng có thu nhập khá tốt. Tuy vậy để được đi sang Nhật Bản theo Chương trình này, các TTS Việt Nam cũng cần đầu tư về thời gian, công sức và tài chính

 

ALSIMEXCO

Tin tức liên quan

Liên kết website